รายการ "คนไทย คำไทย"
ออกอากาศ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕