รายการ "คนไทย คำไทย"
ออกอากาศ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕