รายการ "คนไทย คำไทย"
ออกอากาศ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕