รายการ "คนไทย คำไทย"
ออกอากาศ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕