รายการ "คนไทย คำไทย"
ออกอากาศ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕