รายการ "คนไทย คำไทย"
ออกอากาศ วันที่ ๑๘ ตุลาคม
๒๕๕๕