รายการ " เพลินภาษาในอาเซียน "
ออกอากาศ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖