รายการ " เพลินภาษาในอาเซียน "
ออกอากาศ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๖