รายการ " เพลินภาษาในอาเซียน "
ออกอากาศ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖