รายการ " เพลินภาษาในอาเซียน "
ออกอากาศ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๖