รายการ " เพลินภาษาในอาเซียน "
ออกอากาศ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๖