รายการ " เพลินภาษาในอาเซียน "
ออกอากาศ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๖