รายการ " เพลินภาษาในอาเซียน "
ออกอากาศ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖