รายการ " เพลินภาษาในอาเซียน "
ออกอากาศ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖