รายการ " เพลินภาษาในอาเซียน "
ออกอากาศ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖