รายการ " เพลินภาษาในอาเซียน "
ออกอากาศ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖