รายการ " เพลินภาษาในอาเซียน "
ออกอากาศ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖