รายการ " เพลินภาษาในอาเซียน "
ออกอากาศ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖