รายการ " เพลินภาษาในอาเซียน "
ออกอากาศ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖