รายการ " เพลินภาษาในอาเซียน "
ออกอากาศ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖