รายการ " เพลินภาษาในอาเซียน "
ออกอากาศ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๖