รายการ " เพลินภาษาในอาเซียน "
ออกอากาศ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๖