รายการ " เพลินภาษาในอาเซียน "
ออกอากาศ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๖