รายการ " เพลินภาษาในอาเซียน "
ออกอากาศ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๖