รายการ " เพลินภาษาในอาเซียน "
ออกอากาศ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๖