รายการ " เพลินภาษาในอาเซียน "
ออกอากาศ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๖