รายการ " เพลินภาษาในอาเซียน "
ออกอากาศ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๖