รายการ " เพลินภาษาในอาเซียน "
ออกอากาศ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๖