รายการ " เพลินภาษาในอาเซียน "
ออกอากาศ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๖