รายการ " เพลินภาษาในอาเซียน "
ออกอากาศ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖