รายการ " เพลินภาษาในอาเซียน "
ออกอากาศ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖