รายการ " เพลินภาษาในอาเซียน "
ออกอากาศ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖