รายการ " เพลินภาษาในอาเซียน "
ออกอากาศ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖