รายการ " เพลินภาษาในอาเซียน "
ออกอากาศ วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖