ตารางการปฏิบัติงานของฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม ประจำเดือน พฤษภาคม 2556

 

คุณธนาชัย
ประชุมศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ KUC. ณ ห้องประชุม 410 เวลา 9.30 น.
คุณชุติมันต์
ถ่ายภาพนิ่ง พิธีปิดอบรมพนักงาน ที่การประปานคร
เวลา 12.45-16.00
22
ถ่ายวีดิทัศน์ เรื่องการทำสลัด,เกี๊ยวซ่า ห้องสตูดิโอ ชั้น3 8.30-19.00
           
คุณอเนก
ประชุมโครงการบัณฑิตยุดใหม่ ห้องประชุม ธีระ ตึก 50 ปี เวลา 9.30 น.

ถ่ายวีดิทัศน์ โครงการบัณฑิตยุดใหม่
ณ อาคารจักรพันธ์ฯ
เวลา 8.00-17.00 น.

ควบคุมเสียงโครงการบัณฑิตยุดใหม่
ณ อาคารจักรพันธ์ฯ
เวลา 8.00-17.00 น.

โครงการบัณฑิตยุดใหม่ ณ อาคารจักรพันธ์ฯ
เวลา 8.00-17.00 น.
โครงการบัณฑิตยุดใหม่ ณ อาคารจักรพันธ์ฯ
เวลา 8.00-17.00 น.
ถ่ายวีดิทัศน์ โครงการบัณฑิตยุดใหม่
ณ อาคารจักรพันธ์ฯ
เวลา 8.00-17.00 น.
ควบคุมเสียงโครงการบัณฑิตยุดใหม่
ณ อาคารจักรพันธ์ฯ
เวลา 8.00-17.00 น.
โครงการบัณฑิตยุดใหม่ ณ อาคารจักรพันธ์ฯ
เวลา 8.00-17.00 น.
โครงการบัณฑิตยุดใหม่ ณ อาคารจักรพันธ์ฯ
เวลา 8.00-17.00 น.
ถ่ายวีดิทัศน์ โครงการบัณฑิตยุดใหม่
ณ อาคารจักรพันธ์ฯ
เวลา 8.00-17.00 น.
ควบคุมเสียงโครงการบัณฑิตยุดใหม่
ณ อาคารจักรพันธ์ฯ
เวลา 8.00-17.00 น.
โครงการบัณฑิตยุดใหม่ ณ อาคารจักรพันธ์ฯ
เวลา 8.00-17.00 น.
โครงการบัณฑิตยุดใหม่ ณ อาคารจักรพันธ์ฯ
เวลา 8.00-17.00 น.
ถ่ายวีดิทัศน์ โครงการบัณฑิตยุดใหม่
ณ อาคารจักรพันธ์ฯ
เวลา 8.00-17.00 น.
ควบคุมเสียงโครงการบัณฑิตยุดใหม่
ณ อาคารจักรพันธ์ฯ
เวลา 8.00-17.00 น.
โครงการบัณฑิตยุดใหม่ ณ อาคารจักรพันธ์ฯ
เวลา 8.00-17.00 น.
โครงการบัณฑิตยุดใหม่ ณ อาคารจักรพันธ์ฯ
เวลา 8.00-17.00 น.

 

ผลการปฏิบัติงานของฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม พ.ศ.2556
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม

 

 

ผลการปฏิบัติงานของฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม พ.ศ.2555
มีนาคม
เมษายน
กรกฎาคม