รวมกิจกรรม


ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ
Wed, 09-Jan-2013 13:20

 

การปฏิบัติงาน ในปี พ.ศ.๒๕๕๖
52

ให้บริการติดตั้งระบบกระจายเสียง
ในการประมูลร้านค้า งานเกษตรแฟร์ ๒๕๕๖

 

ส่งความสุขปีใหม่ ๒๕๕๖

 

ประชุมเตรียมการรับเสด็จ
เปิดงานแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์

 

การประชุมเตรียมการจัดนิทรรศการ
สาขาการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมอาชีพ

 

 

การปฏิบัติงาน ในปี พ.ศ.๒๕๕๕

51

เตรียมติดตั้งอุปกรณ์แสง-เสียง งานขอบคุณบุคลากร

 

50
 
49
 
จัดเตรียมสถานที่ในการจัดงาน "BROMPTON THAILAND RIDING DAY 2012"
การประชุม เตรียมความพร้อม
การจัดงาน "BROMPTON THAILAND RIDING DAY 2012"

บันทึกเทปโทรทัศน์ เรื่อง "การปลูกดอกขจร"

 

ให้บริการระบบกระจายเสียง
การเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์

 

48
 
47
 
46
พิธีมงคลสมรส ดร.เยาวลักษณ์
45
44
43
42
41
40
39

ประชุมเตรียมความพร้อม
งานนนทรี ทรงปลูก

 

ประชุมเตรียมความพร้อม
งานขอบคุณบุคลากร

 

ประชุมฝ่ายพัฒนาสื่อฯ
ตุลาคม ๒๕๕๕

 

ประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ ๕๑

 

38
37
36

เตรียมตกแต่งหน้าสำนักงาน

 

การประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ

 

งานอาหารนานาชาติ

 

ประชุม (KU.C)

 

35

ประชุม "วันที่ระลึกนนทรีทรงปลูก"

 

การประชุมคณะกรรมการบริหาร สฝ.

 

ประชุมบุคลากรฝ่ายพัฒนาสื่อฯ

 

ประชุมร่วม บริษัท ดาวินชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

 

34

"บ้านคุณเกล้า" อัมพวา

 

ผลิตรายการโทรทัศน์
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

 

ป้าแต๋วและป้าติ๋ว เกษียณอายุราชการ

 

งานเกษียณอายุราชการบุคลากร

 

33

สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน
"โลกเปลี่ยน เรียนรู้ อยู่รอด"

 

วางแผงจำหน่าย CD - DVD

 

งานศพ มารดา กฤษณ์ พลอยโสภณ

 

ประชุม BOARD สฝ.
และ วิทยุ ม.ก.

 

32

ให้บริการบันทึกเทปโทรทํศน์
HBD อธิการบดี

 

สาธิตการทำงานของ เครื่องปอกเปลือกฝรั่ง

 

ทบทวนยุทธศาสตร์ของ สฝ.

 

"เสวนาภาษาไทย โดยราชบัณฑิตยสถาน"

 

31

ประกันคุณภาพ สฝ.

 

"เครื่องสีข้าวชุมชนขนาดเล็ก"

 

ประชุมติดตามโครงการ
โรงเรียนทางอากาศ


30
29
28
27
26

วันพัฒนา - ปลูกต้นไม้ มก.

 

25

จัดทำแบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ

 

24

บันทึกเทปโทรทัศน์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 

23

เยี่ยมให้กำลังใจ นายพนม เกิดแสง

 

22

ถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิด
การปฐมนิเทศนิสิตใหม่

 

21
20

ประจำกองอำนวยการ

 

19

เตรียมงาน

 

18

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกองอำนวยการ

 

17

การอบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่

 

ติดตั้งเวที

16

ถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิด
โครงการบัณฑิตยุคใหม่

 

15
14

ติดตั้งระบบเสียง
การประมูลร้านค้างานเกษตรแฟร์

 

เตรียมงานบัณฑิตยุคใหม่ 2555

 

13

บันทึกเทปโทรทัศน์ เรื่อง
"ก่อนเกษียณ ไปเป็นเกษตรกร" ครั้งที่ ๒

 

ประชุมคณะที่ปรึกษา ผอ.

 

12

ก่อนกลับบ้าน

 

 

11

"ก่อนเกษียณ ไปเป็นเกษตรกร"

 

10

ให้บริการในวันหยุดราชการ

 

เตรียมจัดงาน "วันภาษาไทยแห่งชาติ"

 

ประชุม KUC

 

ประชุมกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
สาขาการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อการส่งเสริมอาชีพ

 

9
8
7
6
5

ประเพณีสงกรานต์
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม

 

ปฏิบัติงานในการสัมมนา
"การประชาสัมพันธ์
กฎหมายพลังงานทดแทน"

 

บันทึกเทปโทรทัศน์
เรื่อง
"การปลูกมะพร้าวกะทิน้ำหอมต้นเตี้ย"


โครงการโรงเรียนทางอากาศ

 

 

4

บันทึกเทปโทรทัศน์ เรื่อง
"การสกัดสารระเหย จากสมุนไพร"

จัดทำสปอต
ประชาสัมพันธ์ในงานกาชาด

สำนักวิทยบริการ
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
เยี่ยมชมสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม

 

3

สำนักงานธุรการฝ่ายฯ

 

2

 

1

ปัจฉิมนิเทศนิสิตฝึกงาน ม.นเรศวร

 สัมมนา ตอน ๑สัมมนา ตอน ๒